Viktig info

Viktig detalj angående skjermbytte på iPhone 11-modeller og nyere.

Etter en skjermbytteprosess vil det oppstå et varsel som indikerer at skjermen ikke kan bekreftes som original, selv om den faktisk er 100 % original. Dette fenomenet oppstår også dersom en skjerm overføres fra én enhet til en annen.

Verdt å merke seg er at den opprinnelige skjermen på telefonen er kodet spesifikt for den enheten av Apple. Dette har medført implementeringen av en sikkerhetsmekanisme som gjør at tredjepartsverksteder ikke kan fjerne denne meldingen.

Det er verdt å poengtere at denne situasjonen ikke påvirker verken skjermens funksjonalitet eller telefonens bruk. Denne meldingen har i hovedsak en symbolsk karakter og kan tolkes som en indirekte henvisning til tredjepartsreparatører.

Vi kan forsikre om at skjermen og telefonen din vil fungere som normalt til tross for dette varselet.