Personvern

Personvernerklæring

Personvernet er viktig for oss, og vi ønsker derfor å fortelle deg som har personopplysninger lagret hos oss hvordan vi tar vare på ditt personvern.

Denne personvernerklæringen har følgende innhold:

Hvilke personopplysninger samler vi inn?
Hvordan samler vi inn personopplysninger?
Hva er formålet med å innhente personopplysninger?
Hvordan blir personopplysninger behandlet hos oss?
Hvilke rettigheter har du som registrert?
Utlevering til tredjepart/cookies
Kontaktinformasjon

1. Hvilke personopplysninger samler vi inn?

Vi samler kun inn nødvendige personopplysninger på deg som kunde eller leverandør. Vi samler inn kun opplysninger som er nødvendig for å kunne opprettholde et slikt profesjonelt forhold, og vi streber etter å minimere innsamlingen. Det vi trenger innhente er følgende:

Fornavn og etternavn
Jobbtittel
Telefonnummer
Epost

IP-adresse

Dersom det foreligger særskilt grunn kan det blir samlet inn andre personopplysninger. Dette kan være i forbindelse med produksjon eller andre nærliggende tjenester. I forbindelse med kommunikasjon via epost vil det også bli lagret IP-adresse.

2. Hvordan samler vi inn personopplysninger?

I de fleste tilfeller vil opplysningene bli samlet inn når du som kunde eller leverandør tar kontakt med oss for å inngå en avtale, normalt via telefon eller epost. I noen tilfeller kan opplysningene komme fra vår nettside hvor du fyller inn skjema for å registreres med konto. I andre tilfeller kan opplysningene komme fra visittkort eller via andre kontaktpersoner som anbefaler kontakt.

3. Hva er formålet med å innhente personopplysninger?

Formålet med å innhente personopplysninger er i hovedsak for å kunne gi deg som kunde tilgang til våre produkter og tjenester, og deg som leverandør muligheten til å levere produkter til vårt sortiment. Samtidig vil det være nødvendig å kunne sende deg relevant informasjon i forbindelse med utøvelsen av vårt engasjement eller avtale, samt for å kunne ta kontakt og tilby våre produkter og tjenester.

Grunnlaget for å behandle personopplysningene under dette formålet er definert i Personvernforordningens Artikkel 6 (b) «oppfylle en avtale». Dersom det blir nødvendig å endre formålet med de innhentede opplysningene vil det enten være basert på et annet gyldig behandlingsgrunnlag, herunder eksempelvis et samtykke definert i Artikkel 6 (a).

  1. Hvordan blir personopplysninger behandlet hos oss?

Når opplysningene er hentet inn vil de bli registrert i våre følgende datasystem:

Kunderegistersystem

I anledning både innsamling og lagring vil det bli brukt underleverandører som da behandler opplysningene for oss (databehandler). Denne behandlingen vil følge de krav som følger Personvernforordningen.

I tillegg til de ovenstående datasystemer kan det i noen tilfeller, ofte midlertidig, bli behandlet personopplysninger i dataprogrammer som MS Excel/Word og deretter lagret i skytjenester som Dropbox eller iCloud.

For din sikkerhet er det viktig at opplysningene ikke havner på avveie. Opplysningene blir derfor behandlet i henhold til anbefalte datasikkerhetskrav, herunder eksempelvis krypteringsstandarder og tilgangskontroll samt policyer for personvern og datasikkerhet.

Personopplysninger blir umiddelbart slettet dersom formål eller behandlingsgrunnlag faller bort, for eksempel hvis en avtale har utgått, du er sluttet hos bedriften du var ansatt eller at du ikke lenger er aktuell i en rekrutteringsprosess.

  1. Hvilke rettigheter har du som registrert?

Under Personvernforordningen har du som registrert noen rettigheter i forbindelse med at du er registrert i våre datasystemer. Disse rettighetene er som følger:

Rett til innsyn i hva som er registrert
Rett til å korrigere det som er registrert
Rett til å få slettet det som er registrert («retten til å bli glemt»)
Rett til å få utlevert det som er registrert («dataportabilitet»)

  1. Utlevering til tredjepart / cookies

Hynnen sine nettsider benytter informasjonskapsler (cookies) for å sørge for at nettsiden fungerer optimalt, for eksempel ved innlogging og plassering av varer i handlekurv. I tillegg benyttes det cookies for å kartlegge hvem som besøker nettsiden og hvordan de bruker den, herunder gjennom Google Analytics, Facebook Pixel. Detaljer som informasjon om enhet, nettleser og lokasjon kan da bli hentet inn.

  1. Kontaktinformasjon

Firma: Hynnen.com Alexander Hynne

Kontaktadresse: Prost Brants veg 9, 7653 Verdal

E-post: hei@hynnen.com

Telefonnummer: 473 67 123

Organisasjonsnummer: 999 001 130

Related Jobs

Technician

Miami, Florida

Technical Support

Callison Laney, Virginia