Ukenummer i iOS 8

Her vises det hvordan du kan slå på ukenummer i kalenderen i iOS 8.
Se video